Hakkımızda

Genç Düşler LogoGenç Düşler Atölyesi Derneği;

Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere, her türden fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelliler; dezavantajlı, sorunlu ve yoksun bireyler için sosyal içerikli, kamu yararına, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak suretiyle sosyal yaşama daha etkin ve verimli olarak katılımlarını sağlamak. Toplumun sorunlarına çözümler aramak, Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler üretmek, uygulamak, araştırmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak. İlköğretim, orta öğretim, yüksek öğrenim ve çalışan gençlik, özel ilgiye muhtaç sorunlu çocuklar, sokak çocukları, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençler, istismar edilen ve istismara uğrayan, her türden dezavantajlı bireyler/gruplar için faaliyet alanlarımızı içeren alanlarda alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Etkinlikler düzenlemek, projelere ve etkinliklere katılmak, bu alanlarla ilgili alt yapılar kurmak. Çocukların ve gençlerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak için bu alanlara yönelik çalışmalara katılmalarını amaçlamak. Ulusal ve uluslararası nitelikli projelerle çocukların, gençlerin engellilerin ve farklı ihtiyaç gruplarının yaşam kalitesini yükselterek dünya standartlarını yakalamak ve ülkeler arası entegrasyonu güçlendirmek.

Türkiye’nin global gelişmişlik düzeyinde olması gereken yere gelebilmesi için toplumsal sorunlarının çağdaş ve uluslararası düzenlemelerle çözümüne yönelik ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak. Türkiye dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla derneğin genel amaçlarına uygun ilişkilere girmek. Karşılıklı bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak, eğitim projeleri üretmek. Derneğimiz, gençlerin; her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençlik ve eğitim örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini, amaçlar.

Toplumsal yaşama entegrasyonu hızlandırarak eğitim, sanat, kültür, kültürel tanıtım, sağlık, turizm, bilişim, teknoloji, tarım, çevre(doğa) ve spor alanlarında etkinlikler düzenlemek. Bu alanlarda dezavantajlı, eksik, yoksun ve ilgisiz çoğunluğu ” Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya standartlarını yakalamasına önemli katkı sağlayacak üretken bir çoğunluğa dönüştürmek. Bu grupların sosyal yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek. Sağlıklı, bilinçli, huzurlu, başarılı bir toplum için bireysel çabaları artırmak ve geliştirmek amaçlı çalışmalar yapmaktadır.